Publisert av: toremandresen | mars 18, 2013

Overskuddet i Lunner kommune for 2012

Slik kommunene er konstruert tenker jeg at man har en sum penger tilgjengelig som skal brukes på de innbyggerne som til enhver tid er i kommunen. Det gir at man i utgangspunktet hverken skal gå med overskudd eller underskudd. Nå er det jo slik at det er stor aktivitet på mange områder i Lunner, og det vil alltid være uforutsette hendelser og forandringer som vil påvirke ressursbruken. Derfor vil vi styre mot et avvik på 0, med mulighet for et positivt avvik. Underskudd er ekstra utfordrende fordi det må dekkes inn i den planlagte driften i samme år, og krever en hurtig omstilling til lavere aktivitet.

Årets overskudd i Lunner skapes i hovedsak av mindreforbruk på Flyktningetjenesten, mindre kjøp av energi, vakante stillinger samt merinntekt på skatt og rammeinntekter fra staten. Samtidig har vi hatt et merforbruk på renter og avdrag, samhandlingsreformens medfinansiering på sykehusene og drift av pleie og omsorg og en av skolene. Samlet gir dette et overskudd på litt mindre enn 9 millioner. Ca halvparten av dette skal settes av til ulike fond og bestemte formål.

Hva bør rådmannen anbefale at man bruker de til?

Lunner kommune, som de fleste andre kommuner, har en utfordring med pensjon. Det er en ordning i kommunene hvor man fører en gjennomsnittlig kostnad i regnskapet. Resultatet er at vi skyver foran oss en gjeld på ca 13 millioner. Den vil vi måtte betale i fremtiden, men bidrar til et bedret resultat i 2012. I tillegg er det et erkjent etterslep på vedlikehold mange steder.

Samtidig er det flere av tjenestestedene som har utfordringer knyttet til driften pga tildelt budsjettramme. I tillegg finnes det en rekke gode og viktige tiltak som man ønsker og har behov for i arbeidet med å utvikle tjenestene videre. Slike prioriterte tiltak finner du i vedtatt budsjettdokument fra kommunestyret.

Lunner kommune har en tradisjon for å følge sin egen handlingsregel. Den går ut på å ikke heve pengebruken på drift som vil fortsette å vare, om ikke også tilgangen på penger også varer tilsvarende. Mitt utgangspunkt er at det er klokt. Disponering av overskuddet bør følge denne reglen så langt mulig samtidig som den benyttes på en måte som styrker og letter tjenestene i Lunner. Kanskje er ideen om å øke innsatsen til vedlikehold det som balanserer dette på en god måte.

Reklamer

Responses

  1. […] unntak. Rådmannen i Lunner er et slikt unntak. Tore Andresen heter han. Han har en blogg. Den 18. mars i år skrev han følgende på […]


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere like this: